Български  ENGLISH  SPANISH

Покупки
Потвърждение

Поръчани документи:
Пакети/Документи: 0    Крайна цена: BGN 0.00 

Обадете се на +359 898 741 240 или влезте тук за повече информация.Полезни Връзки

Агенция по  вписванията

Търговски регистър

Министерство на правосъдието

Национална агенция по приходите

Национален осигурителен институт

Държавен вестник

Министерство на правосъдието

Нотариална камара на Република България

Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита на потребителите

В помощ на счетоводството

Архив от публикувани файлове

 

Архив Дата на публикуване
Commercial Law Четвъртък 29.04.2010 @ 01:47 PM
LAW OF THE COMMERCIAL REGISTER Четвъртък 29.04.2010 @ 01:47 PM
Граждански процесуален кодекс Четвъртък 19.02.2009 @ 02:08 PM
Закон за задълженията и договорите Четвъртък 19.02.2009 @ 02:10 PM
Закон за нотариусите и нотариалната дейност Сряда 11.03.2009 @ 03:21 PM
Закон за счетоводството Сряда 11.03.2009 @ 03:22 PM
ЗАКОН ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР Петък 08.07.2011 @ 11:08 AM
Заявление Г2 Сряда 13.06.2012 @ 11:07 AM
ЗТСУ Вторник 23.09.2008 @ 02:23 PM
ПМС 69/2013 Вторник 15.10.2013 @ 12:04 PM
Семеен кодекс (отм. 1985) Вторник 23.09.2008 @ 02:12 PM
ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА Петък 21.02.2014 @ 10:09 AM
Тарифа за нотариалните такси към закона за нотариусите и нотариалната дейност Понеделник 18.07.2011 @ 10:53 AM
ТЪРГОВСКИ ЗАКОН Сряда 13.07.2011 @ 11:33 AM
Ако желаете да бъдете уведомявани за нови статии, публикувани в Архив, моля регистрирайте се тук: